013-54820153

我们只用绿色的食品原料

威斯尼斯人零食加工厂,只为您的健康着想

扬州慢 姜夔教案,扬州慢 姜夔 全文注音版“威斯尼斯人官网”

本文摘要:扬州快 姜夔 全文注音版【注音对照】淳熙丙申至日,予过维扬。chún xī bǐng shēn zhì rì ,yǔ guò wéi yáng。 夜雪初霁,荠麦弥望。yè xuě chū jì ,qí7a686964616fe59b9ee7ad9431333365656465 mài mí wàng。进其城,则四顾不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。

威斯尼斯人官网

扬州快 姜夔 全文注音版【注音对照】淳熙丙申至日,予过维扬。chún xī bǐng shēn zhì rì ,yǔ guò wéi yáng。

夜雪初霁,荠麦弥望。yè xuě chū jì ,qí7a686964616fe59b9ee7ad9431333365656465 mài mí wàng。进其城,则四顾不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。

rù qí chéng ,zé sì gù xiāo tiáo ,hán shuǐ zì bì ,mù sè jiàn qǐ ,shù jiǎo bēi yín。予怀怆然,感叹今昔,因自度歌曲。yǔ huái chuàng rán ,gǎn kǎi jīn xī ,yīn zì dù cǐ qǔ。

千岩老人以为有“黍离”之恨也。qiān yán lǎo rén yǐ wéi yǒu “shǔ lí ”zhī bēi yě。淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

huái zuǒ míng dōu ,zhú xī jiā chù ,jiě ān shǎo zhù chū chéng。过春风十里。尽荠麦青青。

guò chūn fēng shí lǐ。jìn qí mài qīng qīng。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。zì hú mǎ kuī jiāng qù hòu ,fèi chí qiáo mù ,yóu yàn yán bīng。日渐黄昏,清角刮起寒。都在空城。

jiàn huáng hūn ,qīng jiǎo chuī hán。dōu zài kōng chéng。

杜郎俊新人奖,算数而今、轻到须怒。dù láng jun4 shǎng ,suàn ér jīn 、zhòng dào xū jīng。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。

zòng dòu kòu cí gōng ,qīng lóu mèng hǎo ,nán fù shēn qíng。二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。

èr shí sì qiáo réng zài ,bō xīn dàng 、lěng yuè wú shēng。读桥边红药,年年知为谁生子。niàn qiáo biān hóng yào ,nián nián zhī wéi shuí shēng。

【翻译成】扬州自古以来是淮南东路的名城,这里有知名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍上马不作逗留。当年那春风十里繁盛街道,如今毕竟荞麦青青寂寞真是。自从金兵侵害长江流域以后,连废弃的池苑和古老的大树,都反感再行驳回那场无耻的战争。

邻近黄昏凄清的号角已吹响,伴着在这座感慨破败的空城。杜牧曾以典雅的诗句把你赞许,今若重来定不会为你破败而怒。

纵使有豆蔻芳华的精工词采行,纵有歌咏青楼一梦绝妙才能,也无以抒发此刻内敛交响乐感情。二十四桥仍然完好无损没什么受损,桥下波心荡漾一转弯冷月孤独。想要那桥边红芍年年花叶兴旺,知道年年有谁喜爱为谁而生?【创作背景】此词作于宋孝宗淳熙三年(1176),时作者二十余岁。宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。

完颜亮旋即在瓜州为其臣下所杀死。根据此前小序所说,淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,有感而发。姜夔《扬州快》的全文全文如下,扬州快·淮左名都宋代 姜夔淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。日渐黄昏,清角刮起寒。

都在空城。杜郎俊新人奖,算数而今、轻到须怒。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。

二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。读桥边红药,年年知为谁生子。

译文如下,扬州自古以来是淮南东路的名城,这里有知名游览胜地竹西亭,初到扬州我解鞍上马不作逗留。当年那春风十里繁盛636f7079e799bee5baa631333366303165街道,如今毕竟荞麦青青寂寞真是。自从金兵侵害长江流域以后,连废弃的池苑和古老的大树,都反感再行驳回那场无耻的战争。

邻近黄昏凄清的号角已吹响,伴着在这座感慨破败的空城。杜牧曾以典雅的诗句把你赞许,今若重来定不会为你破败而怒。纵使有豆蔻芳华的精工词采行,纵有歌咏青楼一梦绝妙才能,也无以抒发此刻内敛交响乐感情。二十四桥仍然完好无损没什么受损,桥下波心荡漾一转弯冷月孤独。

想要那桥边红芍年年花叶兴旺,知道年年有谁喜爱为谁而生?拓展资料:此词作于宋孝宗淳熙三年(1176),时作者二十余岁。宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。

淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,以竭尽对扬州昔日繁盛的缅怀和对今日山河斩的挽联。擅于化用前人的诗境进词,用虚拟世界的手法,也是这首词的特色之一。

《扬州快》大量化用杜牧的诗句与诗境(有四处之多),又解读杜郎的风流俊新人奖,把杜牧的诗境,带入自己的词境。人称姜夔的词风恬静空灵,此词展现出得十分引人注目。扬州快 姜夔 赏析 我国古代思想家孔子曾多次按照人的思想品德高下,将人分成三等:狂,狷,乡愿。

孟子在《勤勉下》中也把人分为三个等级:中道者为上,惊狷者次之,而“相公然媚于世”的乡愿者,则科最劣之等级了。何谓“惊狷”?孔子曰:“狂者星舰,狷者有所不为也。”狂者,就是有进取心的人;狷者,就是独善其身的人;而乡愿则是同流合污的人。

无独有偶,近代学者王国维先生在《人间词话》中也将词人分作了三等:东坡、稼轩为狂者,姜夔为狷者,而吴文英等就分出了乡愿中。姜夔为何归属于“狷者”,这和他的生平是造就的。姜夔一生未曾任官。在他较小的时候,他父亲就去世了。

姜夔自小就过着一种流落天涯的生活,这种生活遭际就使得姜夔年纪轻轻的就有一种冷感愁怀,e799bee5baa6e58685e5aeb931333262343732而他的词作也就大都为一些离情别绪之作。狂者苏轼、辛弃疾的作品平时见者颇多,而对狷者姜夔则我还是有些陌生。今天搜集了一些资料,尤其品读一下姜夔的代表作《扬州快》。

 姜夔的《扬州快》写于金兵第二次南侵后的第十五年。当时的姜夔才二十一岁,回到扬州,看见曾多次著称繁盛富丽而闻名的江南名城扬州,如今已是断壁残垣,心有所感,于是就写了这首词,来缅怀扬州荒芜,竭尽黍离挽联。 《扬州快》开篇擒获题,扬州是淮南的知名都城,竹西亭是扬州的风景名胜,首度到扬州,作者在此解鞍上马,稍加逗留。经过昔日春风骀孤的十里繁盛旧境,到处处长了青青野麦,自从金兵窥犯长江之后,连毁废置的城池和矮小的树木,都反感说道到战火刀兵。

天色慢慢黄昏,凄清的号角吹送着严寒,传到了整座空城。作者通过对扬州城的萧索之景的刻画,图形了一种伤感的气氛,从而为下片的抒情不作了铺垫。

下片则写出对扬州的感觉。料想杜牧重返扬州也不会讶异愤慨,纵有赞美“豆蔻”芳华的精工丽词,纵有歌咏青楼一梦的绝妙才能,也没了当年的胃口和情思。以杜牧笔下的诗境与扬州城的现境展开对比,作者的读音大自然高深,浑化无迹。

末言二十四桥仍然完好无损,而只有一转弯冷月孤独寂静,那桥边白芍药,年年花叶茂盛,而无人喜爱,充满著时移景迁至,物是人非之感觉。作者在下片中侧重于写情,主要是将唐代诗人杜牧对扬州的谣之词与扬州城如今的全貌不作一番对比,从而抒写了作者的“黍离之恨”。

 姜夔的词是十分讲究技巧的,这首《扬州快》在文学创作,主要是用了对比和化入的方法。“废池乔木,犹厌言兵”是运用了拟人的手法,言树有如此,人何已思?“二十四桥仍在,波心荡,冷月寂静”句,写了扬州城物是人非的情景,“二十四桥仍在”,但心情、感情,已是“冷月寂静”,写出尽了扬州城的凄冷,同时也说明了了人们被战争蹂躏的伤痛。 姜夔在这首《扬州快》中一共化入了杜牧的四首诗: 《遣怀》,“落魄江湖载酒行,楚腰纤细孩儿重。

十年一慧扬州梦,夺得青楼薄幸名。” 《赠别》,“娉娉袅袅十三馀,豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

” 《扬州禅智寺》,“雨过一蝉噪,飞舞萧松桂秋。青苔满阶砌,白鸟故迟拔。暮霭生深树,斜阳下小楼。

谁知竹西路,歌刮起是扬州。” 《相赠扬州韩绰副使》,“青山隐隐水遥遥,秋尽江南草木凋。二十四桥明月夜,玉人何处教教琴瑟?” 杜牧出生于唐末,为人风流潇洒。

他曾多次在扬州城做到过一段时间的逗留,并留给了许多诗篇,这些诗篇都是对扬州城繁盛生活的歌咏。姜夔所化用的诗文是其中的一部分。而那些曾多次的繁盛与如今的萧索又刚好构成了一种对比,正是这种对比,让作者产生极大的心理鲜明,也就行而生悲,因此做下这首《扬州快》抒写心中的“黍离之恨”。

 严肃地品读姜夔的这首词,你思绪不会随着作者的情思而平缓,你闭目遐思之中,可以隐隐地眺望:在一个雪后的清晨,正值风华年纪、西风瘦马布衣青衫的姜夔回到扬州,游走在竹西亭边,二十四桥下,期望找寻当年杜牧的踪迹,然而眺望的毕竟满眼荒草废墟,因而悲从景生,哀从心起,徐徐行步中,赞叹“杜郎俊新人奖,算数而今,轻到须怒,纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情”。是啊,即使杜牧活到此时,也不会被眼前景象大吃一惊,大诗人再也不会有“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”的意兴了。

扬州残破了,残破在淫乱懦弱的南宋小朝庭手中,残破在一大群贪生怕死的文官武将手里,布衣青衫的姜夔来此,为她演唱一首长诗。他没杜牧的依红偎翠,春眠不晓,他匆匆地来,又匆匆地走了,在斜阳陌巷中,留给了瘦马枯缰的长长身影,留给他这首《扬州快》。姜夔《扬州快》抒写什么样的思想感情?写了金人南侵给扬州导致的毁灭性毁坏,抒写了作者感时伤世的悲伤情怀,传达了对金人的指责和对扬州人民的同情。姜夔的扬州快的历史背景是什么文学创作背景: 此词作于宋孝宗淳熙三zhidao年(1176),时作者二十余岁。

宋高宗绍兴三十一年(1161),金主完颜亮南侵扰,江淮军败,中外震骇。完颜亮旋即在瓜州为其臣下所杀死。

根据此前小序所说,淳熙三年,姜夔因路经扬州,亲眼目睹了战争劫掠后扬州的不景气景象,抚今追昔,悲哀今日的荒芜,回忆昔日的繁盛,放为作诗,以竭尽对扬州昔日繁盛的缅怀和对今日山河斩的挽联。原文:扬州快-淮左名都作者:姜夔淳熙丙申至日,予过维内扬。夜雪初霁,荠麦弥望。

进其城,则四顾不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感叹今昔,因自度歌曲。

千岩老人以为有“黍离”之恨也。淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。日渐黄昏,清角刮起寒。

威斯尼斯人

都在空城。杜郎俊新人奖,算容而今、轻到须怒。

纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月寂静。读桥边红药,年年知为谁生子。扬州快宋姜夔这首词的拼音【拼音对照版本】chún xī bǐng shēn zhèng rì , yú guò wéi yáng。

淳熙丙申于是以日,予过维扬。yè xuě chū jì , jì mài mí wàng。

夜雪初霁,荠麦弥望。rù qí chéng zé sì bì xiāo tiáo , hán shuǐ zì bì , mù sè jiàn qǐ , shù jiǎo bēi yín。进其城则四壁不景气,寒水自碧,暮色日渐起,戍角悲吟。

yú huái chuàng rán , gǎn kǎi jīn xī , yīn zì dù cǐ qū。予怀怆然,感叹今昔,因自度歌曲。qiān yán lǎo rén yǐ wéi yǒu shǔ lí zhī bēi yě。

千岩老人以为有黍离之恨也。huái zuǒ míng dū , zhú xī jiā chǔ , jiě ān shǎo zhù chū chéng。淮左名都,竹西欠佳处,解鞍较少派驻初程。

guò chūn fēng shí lǐ , jìn jì mài qīng qīng。过春风十里,尽荠麦青青。

zì hú mǎ kuī jiāng qù hòu , fèi chí qiáo mù , yóu yàn yán bīng。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

jiàn huáng hūn , qīng jiǎo chuī hán , dū zài kōng chéng。日渐黄昏,清角刮起寒,都在空城。

dù láng jùn shǎng , suàn ér jīn zhòng dào xū jīng。杜郎俊新人奖,算数而今轻到须怒。

zòng dòu kòu cí gōng , qīng lóu mèng hǎo , nán fù shēn qíng。纵豆蔻词工,青楼梦好,无以诗深情。èr shí sì qiáo réng zài , bō xīn dàng lěng yuè wú shēng。

二十四桥仍在,波心荡冷月寂静。niàn qiáo biān hóng yào , nián nián zhī wéi shuí shēng。

读桥边红药,年年知为谁生子。拓展资料【诗歌赏析】“春风十里”提到杜牧的诗句,展现出往日扬州十里长街的兴旺景况,是元神写出;“尽荠麦青青”是写出词人今日所见的感慨情形,是实写。这两幅对比独特的图景寄寓着词人对昔丰今衰的感叹。二十二岁时沿江东下游维扬时作,今为编年词第一首,为昌安词坛即不同凡响的名篇。

宋高宗建炎三年、绍兴三十年、三十一年,金兵屡屡南侵扰,最近一次隆兴二年,距白石不作《扬州快》时只十来年。焚掠摧残灾祸之惨烈,词人记忆犹新,歌刮起十里繁盛扬州的荒芜破败,痕迹也十分显著。

“闾里都非,江山额是,”(刘克庄)“任红楼踪迹,茅屋疮苍苔7a64e78988e69d8331333365666137。”(赵希迈)白石所刻画的空城四顾不景气,是当时使人心灵瑟缩痉挛的可怕实景。白石用诗的语言不作了反感对比,永恒待命了历史时空的感慨一幕。

上下片章法互为类,皆是兵火、繁盛衰败的对比。如主旋律的重复(贝多芬《命运交响乐》“命运的阴森反复”),展现出金人屡次南侵和宋民积压的悲痛,效果甚佳。

但非全然反复,下片形象、意境都较上片有深化.小序末“千岩老人”指老诗人姜夔萧德藻。萧赞许《扬州快》是晚些年的事,故小序末句是后加的。

“黍离”是《诗•王风》篇名,周大夫经西周旧都,闻已废弃不作了庄稼地宽了禾黍,故作诗吊之。首句“彼黍离离”,“离离”指庄稼茂盛也所指心情悲伤。转折处多用去声字,减少意气激情。

欲姜夔《扬州快》详尽赏析原文扬州快·淮左名都【作者】姜夔【朝代】宋淳熙丙申至日, 予过维扬。夜雪初霁, 荠麦弥望。进其城, 则四顾不景气, 寒水自碧, 暮色日渐起, 戍角悲吟。

予怀怆然, 感叹今昔, 因自度歌曲。千岩老人以为有 “黍离” 之恨也。淮左名都, 竹西欠佳处, 解鞍较少派驻初程。

过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后, 废池乔木, 犹厌言兵。日渐黄昏, 清角刮起寒。

都在空城。杜郎俊新人奖, 算数而今、 轻到须怒。纵豆蔻词工, 青楼梦好, 无以诗深情。

二十四桥仍在, 波心荡、 冷月寂静。读桥边红药, 年年知为谁生子。

2.译文淳熙年丙申月冬至这天,我经过扬州。夜雪初晴,放眼望去,全是荠草和麦子。

转入扬州,一片不景气,河水碧绿凄冷,天色渐晚,城中听见感慨的号角。我内心伤感,感叹于扬州城今昔的变化,于是自创了这支曲子。千岩老人指出这首词有《黍离》的伤感意蕴。扬州是淮河东边知名的大都,在竹西亭幸福的住处,解法下马鞍较少为逗留,这是最初的路程。

过去是十里春风一派兴旺景色,而我如今看见却茂密荠麦叶草一片青青。自从金兵攻打长江回来以后,废弃了池苑,灭去了乔木,至今还喜欢想起旧日用兵。

天气慢慢转入黄昏,感慨的号角刮起了冷寒,这都是在劫后的扬州城。杜牧有卓越的书画,料想今天,轻来此地一定惊讶。即使“豆蔻”词语精工,青楼美梦的诗意很好,也艰难传达出有很深的感情。

威斯尼斯人官网

二7a64e59b9ee7ad9431333363373161十四桥依然还在,却桥下江中的波浪浩荡,凄冷的月色,恣意寂静无声。缅怀桥边的红芍药,可每一年告诉它替什么人开花繁生!3.赏析姜夔在这首词里用了他常用的小序。小序的益处就在于交代文学创作的缘由和文学创作的背景。

而这首小序则更加具体地交代了这首词的文学创作时间、地点、原因、内容、和主旨。让人更佳地、更加了解地理解词人文学创作此词时的心理情怀。

全词分成上下两阕。但两阕的文学创作手法都是运用一种鲜明对比,用昔日扬州城的兴旺兴盛景象对比现时扬州城的凋残残破惨状,写了战争带来了扬州城万劫不复的灾难。词的上阕,写了词人亲眼目睹的景象和自身心理感觉。写了扬州城在“胡马窥江去后”令人难过深感的凋残和腐化景象。

词人再行从自己的 下落写出起,写出自己首度经过扬州城,在知名的竹西亭解鞍上马,稍加逗留。回头在漫长的扬州道上,词人所看到的全部是长得充沛而齐整的荠麦。而昔日那个晚唐人杜牧对扬州城美景的衷心溢誉一去不复返。

自金人侵略后,抢掠抢掠,扬州城所只剩的也只是“废池乔木”的了。人们想起那场战争,至今还实在心有余悸和刻骨鄙视。

一个“恶”字,很合理地写了人民的痛苦,朝廷的昏聩和胡人的罪恶。日落黄昏,凄厉的号角声又四处听见,伴着在扬州城孤独的海面,也伴着在词人惨淡的心灵间。词人很大自然地构建了由视觉到听力的移往。

词的下阕,运用典故,更进一步深化了“黍离之恨”的主题。昔日扬州城繁盛,诗人杜牧留给了许多关于扬州城不朽的诗作。可是,假如这位多情的诗人今日再行重游故地,他也必定会为今日的扬州城深感惊讶和难过。

杜牧却是个俊才情种,他有写出“豆蔻”词的错综复杂精当,他有诗“青楼”诗的神乎其神。可是,当他面临眼前的凋残残破景象,他无以无法写昔日的款款深情来。扬州的名胜二十四桥依然不存在,水波荡漾,冷峻的月光下,四周寂籁寂静。

唉,比如说下,尽管那桥边的芍药花年年如期鲜花,也很难有人有情思去喜爱它们的鲜艳。词人用带上悬念的疑惑作为词篇的结尾,很大自然地移情入景,今昔对比,催人泪下。纵观全词,行文的基调都弥漫在一种伤感凄怆的氛围中。

无论是词人所看到的“荠麦青青”、“废池乔木”还是在黄昏里听见的“号角”和“空城”还是词人自身所想起的杜牧“无以诗深情”和知道亡国怨的“桥边红药”,都是一种悲剧的辛酸。4.手法①情景交融是这首词在文学创作表现手法上最明显的一个特点。移情入景,乐景写出哀,都是词人常常用于的手法。

尤其是乐景写出哀,词人在文中写出了大量的乐景:名都,欠佳处,二十四桥……可是,写出乐景是为了衬托哀情,是为了对比“现在”的惨状:名都的凋残,欠佳处的弊坏,二十桥的冷寂……正如王夫之所说:“以乐景写出哀,以哀景写出艺,大幅提高其吹奏。”②用今昔对比的反衬手法来写景抒情,是这首词的特色之一。上片用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”;以昔日的“春风十里扬州路”(杜牧《赠别》)来反衬今日的一片荒芜景象——“尽荠麦青青”。

下片以昔日的“杜郎俊新人奖”、“豆蔻词工”、“青楼梦好”等风流繁盛,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情无以诗。以昔时“二十四桥明月夜”(杜牧《相赠扬州韩绰副使》)的乐章,反衬今日“波心荡、冷月寂静”的哀景。下片写出杜牧情事,主要目的不在于评论和缅怀杜牧,而是通过“化实乃元神”的手法,铺陈这样一种“情思”:即使杜牧的风流俊新人奖,“豆蔻词工”,可是如果他而今轻到扬州的话,也定然不会吃惊河山之异了。

借“杜郎”史实,逗出和反衬“无以诗”之厌。“波心荡、冷月寂静”的艺术刻画,是十分细致的特写镜头。二十四桥仍在,明月夜也仍有,但“玉人琴瑟”的风月繁盛已不复存在了。

词人用桥下“波心荡”的动,来点缀“冷月寂静”的静。“波心荡”是俯瞰之景,“冷月寂静”本来是仰观之景,但映入水中,又沦为俯瞰之景,与桥下荡漾的水波制备一个画面,从这个画境中,或许可以看见词人低首沉吟的形象。

总之,写出昔日的繁盛,正是为了展现出今日之不景气。③擅于化用前人的诗境进词,用虚拟世界的手法,使其一波未平,一波又起,余音缭绕,余味不尽,也是这首词的特色之一。《扬州快》大量化用杜牧的诗句与诗境(有四处之多),又解读杜郎的风流俊新人奖,把杜牧的诗境,带入自己的词境。

总结:人称姜夔的词风恬静空灵,此词展现出得十分引人注目。此词的恬静空灵不但展现出在词语上,如“清”“寒”“空”“波心”“冷月”,而且还展现出在造境上,如用“犹厌言兵”展现出兵燹之后的破败,用杜郎名句展现出扬州昔日的繁盛,用“二十四桥”“波心荡”“冷月寂静”展现出清幽伤感的气氛,用“桥边红药”展现出“孤独开无主”的荒芜。

扬州快 姜夔冷月寂静是刻画作者的两种感官,月光清冷,四周宁静,可这么翻译成:清冷的月光下,四周寂静无声,并不是你所指出的冰冷的月亮(月光)没收到一点声音。


本文关键词:扬州,慢,姜夔,教案,全文,注音,版,“,威斯尼斯人官网登录,威斯,尼

本文来源:威斯尼斯人-www.mdj-jx.com